ДогађајиПредставници Републике Србије су, у оквиру обуке која се организује у Јапану, имали прилику да посете Универзитет у Кјотоу, Институт за истраживање превенције и заштите од непогода, на коме су одржана предавања о речном и SABO инжењерингу за управљање водним објектима.

19.02.2020.

Предавање је одржао г-дин Такебајаши, ванредни професор на Универзитету у Кјотоу. Поред студијских и истраживачких пројеката које Институт ради широм земље, доста речи је било о истраживању транспорта наноса у речним токовима.

Предавање је одржао г-дин Такебајаши, ванредни професор на Универзитету у Кјотоу. Поред студијских и истраживачких пројеката које Институт ради широм земље, доста речи је било о истраживању транспорта наноса у речним токовима.

Приступ у управљању речним сливовима у Јапану до 90-их година сводио се на заштиту од поплава и коришћење водних ресурса, али услед наушавања водних екосистема и губитка неких организама, уводи се још једно начело у управљању речним сливовима, а то је очување животне средине.

За потребе анализе кретања наноса, као и за хидрауличке анализе услед бујичних поплава Јапанци користе софтвер IRIC (changing river science). Овај софтвер за нумеричку анализу (www.i-ric.org) првенствено је развијен за истраживаче, али је временом постао свима доступан. Пројекат је започет између САД-а и Јапана, а касније су се придружиле и друге земље у развоју софтвера. Има могућност 2D и 3D моделирања и анализе.

У оквиру посете Универзитету у Кјотоу, учесници програма обишли су и хидрауличку лабораторију где су имали прилику да директно учествују у неколико симулација:

· - симулација кише интензитета од 200mm/h, што је Јапану честа појава,
· - симулација евакуације из подземних пролаза степеништем у току поплаве,
· - симулација отварања врата поплављене просторије у којој је висина воде на 10 cm, при чему је сила притиска на врата 16kgF, као и на висини воде од 20 cm, при чему сила притиска расте 4x и износи 64 kgF,
· - симулација попллаве на макети размере 1:30 једног дела подземља Кјотоа и приказ одводних канала и њихове позитивне улоге, као и заштита метро инфраструктуре,
· -експеримент бујичног таласа и приказ транспорта наноса низ падину, затим приказ утицаја и улоге класичних депонијских преграда које задржавају скоро сав нанос који се таложи узводно и приказ SABO објеката који имају улогу да сортирају нанос и да добар део пропуштају кроз своју структуру.

Професор Такебајаши је додао да су у Јапану имали проблема у почетку са класичним депонијским преградама и да је приступ промењен на SABO објекте који сортирају нанос. Последица задржавања скоро целе количине наноса са узводне стране је и то да вода ослобођена наносом наставља са ерозионим процесима у кориту река, што се одразило на стабилност неких мостова чији су стубови у коритима река. Слично нешто се тренутно дешава на Јужној Морави.