ДогађајиПревентивне мере за одбрану од поплава у складу са најављеним хидрометеоролошким прогнозама

19.01.2021.

У складу са метеоролошким и хидролошким најавама Републичког хидрометеоролошког завода о очекиваном порасту температуре од 20.01.2021. године у свим крајевима Србије уз могуће појаве падавине 22. и 23.01. које могу условити интезивно топљење снежног покривача на водном подручју у надлежности ЈВП „Србијаводе“ упозоравају се сви субјекти из Оперативног плана за одбрану од поплава за 2021. годину, да успоставе контакт са Штабовима локалних самоуправа, уз примену свих обавеза из Општег плана одбране од поплава („Сл. гласник РС“ број 18/19) и Оперативног плана одбране од поплава и леда за 2021. годину („Сл. гласник РС“ број 158/20).

Неопходно је да Помоћници и надлежна водопривредна предузећа на подручјима где су евидентирана критична места и подручјима где су на снази Наредбе за ванредну одбрану од поплава, уколико је потребно да ангажују додатно људство и механизацију, у циљу спречавања плављења подручја и настанка оштећења заштитних водних објеката.

Високе бране које су у систему ЈВП “Србијаводе” за одбрану од поплава у обавези су да припреме простор за пријем новог поплавног таласа у складу са наведеним прогнозама РХМЗ-а.

Приоритет је предузимање свих превентивних мера у циљу одбране од поплава.