ДогађајиПроглашава се ванредна одбрана од поплава на Водној јединици „Лим - Пријепоље“

18.01.2023.

Услед дуготрајних обилних падавина и наглог пораста водостаја испуњени су критеријуми да се прогласи ванредна одбрана од поплава на реци Лим и на реци Грабовици кроз Сјеницу на Водној јединици „Лим - Пријепоље“ сектор С.7.

Обилне падавине у Црној Гори су довеле до пораста нивоа реке Лим у општини Пријепоље и на тој деоници проглашена је ванредна одбрана од поплава. Обилне падавине довеле су до пораста водостаја и на реци Грабовици у Сјеници, која се излила и поплавила око 40 објеката у насељу Букреш на неуређеном делу реке.

Службе ЈВП "Србијаводе" и надлежних водопривредних предузећа прате кретање промена нивоа воде на терену, као и промене стања на одбрамбеним линијама. У координација са надлежним органима локалне самоуправе, комуналним предузећима, Штабом за ванредне ситуације на подручју Општине предузимају се све неопходне мере у циљу одбране од поплава.