ДогађајиСтање водостаја

17.12.2022.

На основу хидролошке ситуације, тренутних водостаја на рекама и стања заштитних објеката проглашена је ванредна одбрана од поплава на Водној јединици „Лим-Пријепоље“ сектор С.7 у дужини од 2,4 km и редовна одбрана на Водној јединици „Ибар-Краљево, Нови Пазар“ сектор М.12 на сливу реке Западне Мораве.

Услед падавина у Црној Гори одакле извире река Лим, дошло је до пораста водостаја, а према најављеном престанку падавина у Црној Гори очекује се и опадање водостаја. На реци Лим у Пријепољу и даље је постављен мобилни систем за одбрану од поплава.

Водотоци у Западној Србији су у стагнацији или опадању и тренутно нема регистрованих падавина. Према актуелним прогнозама РХМЗ-а не очекују се нове падавине на територији Републике Србије, као ни даљи порасти водостаја и нема опасности од изливања.

Службе ЈВП „Србијаводе” и надлежна водопривредна предузећа прате кретање промена нивоа вода, као и промене стања на одбрамбеним линијима на подручјима где су евидентирана критична места и подручјима где су у току санациони радови. По потреби биће ангажовано додатно људство и механизација.