ДогађајиОбилазак радова на реци Колубари на подручју општине Лајковац

15.09.2021.

Директор ЈВП „Србијаводе“ Горан Пузовић обишао је радове на изградњи Система за наводњавање на реци Јасеници југозападно од центра насеља Топола, на територији села Винча, Пласковац и Блазнава.

У оквиру Пројекта „Развој наводњавања у пољопривреди Србије“ Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије започета је I фаза која подразумева изградњу објеката основне инфраструктуре, док у каснијим фазама следи пројекат дистрибутивне мреже до парцела корисника. Изградња овог система финансирана је од стране Фонда за развој Абу Даби и вредност ових радова износи 2.845.243,28 евра. У овој фази Пројектом је предвиђено уређење дела тока реке Јасенице, изградња водозахвата, главног цевовода, као и два резервоара и три пумпне станице. У периодима великих вода долази до изливања реке Јасенице и ерозије њене леве обале и основни задатак регулације је заштита објеката у оквиру главне пумпне станице.

Сушне епизоде постале су редовни пратилац пољопривредне производње, јављају се у било које доба године и имају негативан утицај на економске резултате привреде у целини. Најсигурнији вид борбе против суша је увођење наводњавања у редовну производњу чиме се постиже увећање обима производње и подиже квалитет приноса

Овај систем је веома значајан за будући развој наводњавања у Шумадији имајући у виду да је први систем за наводњавање са више корисника на територији општине Топола.