ДогађајиПроглашава се ванредна одбрана од поплава на Водној јединици “Ибар- Краљево, Нови Пазар“

13.01.2021.

На основу Општег плана од поплава и Оперативног плана за одбрану од поплава, а услед падавина и пораста водостаја са тенденцијом даљег раста на рекама Ибар и Рашка, уводи се ванредна одбрана од поплава на Водној јединици “Ибар- Краљево, Нови Пазар“, сектор М.12.

Све службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежних водопривредних предузећа су на терену са механизацијом, уведена су дежурства, прате кретање промена нивоа воде и промене стања на одбрамбеним линијама. У координацији са надлежним органима локалне самоуправе, комуналним предузећима и Штабом предузимају се све неопходне мере у циљу одбране од поплава.