ДогађајиГенерални директор ЈВП “Србијаводе” данас у обиласку завршетка радова у Свилајнцу, а поводом најаве пројекта наводњавања

12.02.2020.

Генерални директор ЈВП "Србијаводе" г-дин Горан Пузовић са председником општине Свилајнац г-дином Предрагом Милановићем најавио пројекат система за наводњавање „Ресавска целина".

Неопходност развоја система за наводњавање условљена је сушама, које су све чешће и које попримају карактер елементарних непогода. Захваљујући кредиту EBRD-a, у Свилајнцу се покреће пројекат наводњавања, вредности око 400 милиона динара, који ће обухватити 1.042ha земљишта за наводњавање.

Захватање воде за систем за наводњавање вршиће се из тока реке Ресаве путем 3 планиране преграде у сливу реке, које ће формирати успор узводно како би омогућио несметано функционисање водозахвата и црпне станице и из система подземних бунара који се прехрањују водом из реке Ресаве и околних водотокова. Дистрибуција ће се вршити укопаним цевоводима под притиском. Овом приликом г-дин Пузовић је са председником општине обишао и радове на регулацији реке Ресаве. У последње две године, у оквиру хитних радова ЈВП „Србијаводе" обезбеђена су финансијска средства за радове на реконструкцији и изградњи система заштите насеља Свилајнац, Седларе и Суботица од великих вода реке Ресаве и њених притока.

Такође на основу Програма пословања ЈВП „Србијаводе" за редовно одржавање система за заштиту од поплава и система за наводњавање издваја се 61,5 милиона динара, док је у последње три године, на основу Уредбе Владе, преко Канцеларије за управљање јавним улагањима Владе, за санационе радове издвојено близу 68 милиона динара.

Поплавни догађаји који су се догодили у мају 2014. године, условили су потребу да се спроведу комплексне хидролошко хидрауличке анализе. На основу пројекта ЈВП „Србијаводе" изграђен је систем заштите насеља Свилајнац од великих вода Ресаве у дужини од око 7km. У оквиру хитних радова у току је и изградња заштитног система насеља Седларе и Суботица, формирањем и надвишењем постојећих насипа који ће по завршетку оформити јединствени систем заштите.

Медијима се обратио г-дин Милановић који је истакао да се претходних година интензивно радило на одбрани од поплаве како би се општина Свилајнац заштитила. Највећи део радова се изводио преко ЈВП „Србијавода", Канцеларије за управљање јавним улагањима и донацијама како би се најпре заштитили људи и њихова имовина, а након тога и пољопривредно земљиште. Овом прилико г-дин Милановић је најавио пројекат новог система за наводњавање, који ће у првој фази обухватити 1.042ha земљишта, што ће пољопривредницима у Свилајнцу омогућити да се на један, нови организованији начин баве пољопривредом.

„Две године смо интензивно радили на реконструкцији и санацији свих последица након поплавног таласа, што је најпре подразумевало обнову свих оштећених делова, након чега се приступило другом, развојном делу. Прва фаза регулације реке Ресаве у Свилајнцу је завршена, а ускоро се завршава и друга фаза у насељима Седлари и Суботица"- рекао је директор ЈВП „Србијаводе" г-дин Пузовић. Он је додао да је ово још један пример добре сарадње између Владе Републике Србије, ЈВП „Србијаводе" и локалне самоуправе којим је приказано да се заједничким деловањем могу превазићи сви проблеми који су се јављали током реализације ових пројеката и на тај начин је постигнуто да се људи овде осећају безбедније. Г-дин Пузовић је такође истакао да ће иградњом модерног система за наводњавање пољопривредни произвођачи имати стабилнију пољопривредну производњу, могућност да промене културе које се гаје у високоакомулативне културе које ће дати људима шансу да са својим производима буду равноправни, не само на српском тржишту, већ и на другим тржиштима.

Након завршетка ових радова, шире подручје Свилајнца биће заштићено од великих вода реке Ресаве.