ДогађајиОдржан Дунавски министарски састанак

08.02.2022.

Данас је одржан Министарски састанак на нивоу земаља чланица Међународне комисије за заштиту реке Дунав (ICPDR). На министарском састанку, који се одвијао онлајн путем Zoom платформе, усвојена су два ажурирана Плана управљања за слив реке Дунав. Плановима управљања утврђене су мере за наредних шест година у циљу чистије, здравије и безбедније воде у којој ће сви моћи да уживају.

План управљања сливом реке Дунав (DRBMP) и План управљања ризицима од поплава нa Дунаву (DFRMP) за 2021. припремљени су у складу са Оквирном директивом ЕУ о водама и Директивом ЕУ о поплавама.

Председник ICPDR, господин Роберт-Еуген Шеп, истакао је колико је важно заштитити воде заједничког речног слива, посебно у контексту климатских промена. „Данас је веома важан дан за будућност слива реке Дунав. Министри и представници ЕУ окупили су се како би подржали два ажурирана Плана управљања ICPDR-ом и како би разговарали о томе како ће се ови планови спроводити у наредних шест година.” – додао је Господин Шеп.

Министри и представници министарстава надлежних за управљање сливом усвојили су и министарску „Дунавску декларацију“ на данашњем састанку. Такође, одржана је панел дискусија на којој су стручњаци из посматрачких организација ICPDR-а говорили о поукама које су научили из сопственог односа и сарадње са ICPDR-ом.

План управљања ризицима од поплава нa Дунаву нуди богате и свеобухватне информације о питањима управљања водама за најинтернационалнији речни слив и нуди информације о мерама управљања ризиком од поплава које треба предузети у сливу реке Дунав. Ажурирани План управљања ризицима од поплава представља стратешке мере на нивоу слива за спречавање и смањење штете изазване поплавама по здравље људи, животну средину, културно наслеђе и економске активности.

ЈВП „Србијаводе” као равноправни члан Међународне комисије за заштиту реке Дунав активно учествује у свим сегментима ове организације, усваја препоруке за побољшање квалитета вода, развија механизам за контролу поплава и акцидената и договара стандарде у области емисија.