ДогађајиЗапочети радови на изградњи моста преко реке Ибар у Богутовцу, код Краљева

06.07.2022.

Након уклањања старог дрвеног, висећег моста и завршених припремних радова отпочети су радови на изградњи новог армирано-бетонског моста преко реке Ибар у Богутовцу.

Богутовачки мост укупне дужине 126 m изграђен је од дрвета шездесетих година прошлог века и услед вишегодишњих узастопних поплава, као и дотрајалости, корозије и других фактора претрпео је значајна оштећења након чега је изгубио употребну дозволу и постао небезбедан за становништво што је условило потребу за његовим уклањањем и изградњом новог моста.

Нови, армирано-бетонски мост биће дужине 112,3 m и ширине коловозне и пешачке конструкције од 3,4m са три распона на четири бетонска стуба. Биће намењен првенствено за пешаке, осим што ће бити дозвољен и пролаз специјализованим возилима. Са зазором од 321 cm од стогодишње воде реке Ибар нови мост испуњаваће услове пропусне моћи протицајног профила, које стари мост није испуњавао.

Радове на изградњи изводи конзорцијум два водопривредна предузећа у систему ЈВП „Србијаводе“ и једно специјализовано предузеће за извођење овакве врсте радова. Осим изградње моста, споводиће се и радови на стабилизацији обале, након чега ће уследити нивелација моста тако да буде у равни са левом обалом реке Ибар.

Према тренутној динамици радова мост ће бити завршен пре краја ове године. Укупна вредност радова на изградњи моста и санацији корита је 56 милиона динара.