ДогађајиНакон састанка председника Вучића са председницима општина у Ивањици, директор ЈВП „Србијаводе“ обишао радове на реконструкцији моста у насељу Буковица

06.07.2022.

Председник Србије Александар Вучић приликом званичне посете Моравичком округу одржао састанак са председницима локалних самоуправа Ивањица, Ариље, Пожега, Рашка, Косјерић и Сјеница који су му изложили проблеме са којима се суочавају, али и предлоге за унапређењеквалитета живота у том крају. Поред представника Владе Републике Србије, јавних предузећа, састанку је присуствовао и директор ЈВП „Србијаводе“ Горан Пузовић.

Након састанка, директор ЈВП „Србијаводе“ је обишао радове на реконструкција моста у Ивањици у насељу Буковица.

Услед обилних поплава које су погодиле Ивањицу јуна 2020. године дошло је до урушавања моста у насељу Буковица на реци Моравици који повезује насеље Буковица и магистрални пут Ариље- Ивањица, што је условило потребу за хитном адаптацијом и реконструкцијом.

У току су радови на изградњи армирано- бетонског моста дужине 28m и висине 8m, са средњим стубом у кориту и урађеном заштитом у односу на велику воду реке Моравице уз поштовање свих хидролошких и хидрауличких елемената.

У оквиру ових радова биће извршена и регулација корита водотока са припадајућим водним објектима на реци Моравици, узводно и низводно од моста у дужини од 100m.

Вредност радова износи 27,585,704.00 динара и завршетак се очекује крајем августа.