ДогађајиРесорни министар Бранислав Недимовић обишао радове на брани Бусур у Петровцу на Млави

04.12.2018.

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Бранислав Недимовић данас је, заједно са генералним директором ЈВП "Србијаводе" Гораном Пузовићем, заменицом директора Канцеларије за управљање јавним улагањима Владе Републике Србије, Сандром Недељковић и председником општине Петровац на Млави Душком Нединићем, обишао прву фазу радова на брани Бусур.
Радови на брани Бусур су одговор на поплавни догађај у јуну 2018. године. Вредност радова је 186.631.434,00 рсд. Хитни радови обухватају: хитну санацију оштећења бране, заштиту стабилности депоније наноса у акумулацији, формирање нове бране, као и обезбеђење пропусне моћи низводних деоница реке Бусур.
Такође, обиласком је обухваћена ОШ "Света Михајловић" у селу Буровац, на којој се реализују санациони радови, након поменутих стравичних поплава.