ДогађајиОдржана Министарска конференција ”Иновативна решења за загађење у јужној и југоисточној Европи”

05.12.2018.

Представници ЈВП “Србијаводе”, важног актера управљања водама на територији Републике Србије, учествовали су на Министарској конференцији “Иновативна решења за загађење у јужној и југоисточној Европи” у организацији Програма УН за животну средину, МЗЖС и уз подршку МЗЖС Италије, одржаној 4. и 5.12.2018.
Међу циљевима одрживог развоја УН, управљањем водама бави се циљ 6. “Clean water and sanitation" (Обезбедити санитарне услове и приступ пијаћој води за све), док скоро половина дефинисаних циљева као предуслов за своје остварење има неки од аспеката управљања водама.
Конференција на високом нивоу, отворена је изјавама званичника Србије, Италије и УН енвиронмент-а. Националне изјаве о стању у животној средини дали су представници свих земаља у региону, а представљена је и Заједничка визија о Иновативним решњима за загађење.
Загађење, као појава која не препознаје административне границе, препознато је као један од најзначајнијих проблема у региону, а у националним изјавама и формулисаној визији доминирала је опредељеност ка заједничком планирању и реаговању. Установљено је суочавање региона са сличним проблемима, који би иновативним решењима и партнерствина, доносиоца одлука, науке, цивилног друштва у региону лакше могли бити превазиђени.
Први министарски дијалог вођен је на тему борбе против загађења кроз одрживо управљање ресурсима, док је у другом пажња посвећена питању имплементација принципа циркуларне економије у региону.
У току другог дана Министарске конференције одржана су два округла стола на тему ојачавања сарадње на нивоу наука-доносиоци одлука-друштво, о улози приватног сектора и локалних самоуправа у активностима смањења загађења.