ДогађајиВЕЖБА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА У ПРИОБАЉУ РЕКЕ ДУНАВ У ЗОНИ ГОЛУПЦА

25.04.2018.

Дана 24.04.2018. год. ЈВП "Србијаводе" су одржале вежбу за спровођење одбране од поплава у приобаљу реке Дунав у зони Голубца. Циљ вежбе је подизање спремности надлежних субјеката у одбрани од поплава.

Више информација можете пронаћи у флајеру.