ДогађајиЕколошки акцидент на реци Лупњача

15.10.2018.

Еколошки акцидент на реци Лупњача, а тиме и на Западној Морави, при пут је уочен 15.августа 2018. године, на локацији градског купалишта спортског центра "Младост". Ангажовањем Завода за јавно здравље Чачак, локална самоуправа добила је прве извештаје који су показали присуство масти и уља, односно да је река Лупњача оптерећена садржајем укупних масти и уља, а масне мрље су, такође, биле присутне и на Западној Морави. По налогу санитарних инспектора, градско купалиште је затворено и настављен је мониторинг површинске воде.
Брзом и ефикасном реакцијом локалне самоуправе уз помоћ ЈВП "Србијавода", која има успостављен систем уклањања оваквих загађења, данас се приступило уклањању истог. Постављен је сегмент од 30 метара завесе (плутајуће бране), низводно од регулисаног дела Лупњаче. За санацију трагова загађења нафтом и нафтним дериватима, коришћена су еколошка средства.