ДогађајиДиректор ЈВП „Србијаводе“ Горан Пузовић је обишао радове на санацији и заштити водних објеката у Лучанима, оштећених у поплавама 2014. и 2016. године

02.11.2018.

Директор ЈВП „Србијаводе“ Горан Пузовић са председницом Општине Лучани, г-ђом Весном Стамболић, је обишао радове на санацији и заштити водних објеката у Лучанима, оштећених у поплавама 2014. и 2016. године.
v Поплавни догађаји у мају 2014. и марту 2016. године, нанели су велику штету насељу Лучани, комуналној инфраструктури и индустријском комплексу „Наменска- Милан Благојевић“. Постојећи насип за железнички и путни саобраћај био је целом дужином преливен. Евидентирани су продори воде у зони ушћа притока Спило и Лучанског потока.
Управо ова учесталост поплавних догађаја и размера штете која је забележан у поменутом периоду, потврдили су оправданост да се хитно приступи дугорочном решавању проблема заштите Лучана од поплава.
На иницијативу ЈВП „Србијаводе“ и Општине Лучани, Влада Републике Србије је Уредбама о државном програму хитних радова, обезбедила финансијске предуслове да надлежно ЈВП „Србијаводе“, у сарадњи са Општином Лучани, спроведе интервентне и дугорочне мере, најкасније до 2018. године, у укупној вредности од 491,3 милиона динара.
Овом посетом, евидентирани су новонастали проблеми, на које је одмах реаговано изналажењем модела за решење проблема на реци Бјелици, у селу Лис, где се урушава лева обала у дужини од 150 метара. Овим радовима на левој обали реке, штити се мост на регионалном путу Лучани-Гуча. Радови ће обухватити исправљање корита реке и враћање речног тока у свој првобитни ток. То ће се постићи земљаним радовима, као и каменим набачајем.