ДогађајиУ Палати Србије одржан састанак радне групе поводом израде Регистра ризика од поплава

28.02.2022.

У Палати Србије одржан састанак радне групе поводом израде I фазе Регистра ризика од поплава. Састанку су присуствовали представници Сектора за ванредне ситуације, министарстава, Канцеларије за управљање јавним улагањима, надлежних јавних предузећа и UNDP-a и консултаната на Пројекту. На основу Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању у ванредним ситуацијама постоји обавеза израде Регистра ризика од катастрофа као базе података у Републици Србији. Као три приоритетна ризика на којима би требало радити су поплаве, земљотреси и клизишта.

У претходном периоду је договорено да радна група испред ЈВП „Србијаводе“ припреми, ажурира и достави подлоге и остале податке који су неопходни за квалитетнију израду Региста ризика од поплава, а који обухватају активности на хармонизацији плавних зона на територији у надлежности ЈВП „Србијаводе“, израду модела за квалитетнију израду Оперативних планова за воде II реда, ажурирање геопросторних и алфанумеричких података објеката у надлежности ЈВП „Србијаводе“, као и израду метаподатака за све податке у надлежности ЈВП „Србијаводе“. Представници ЈВП „Србијаводе“ и остали учесници Пројекта су изложили извештај о досадашњим и планираним активностима у вези са израдом Регистра ризика.

Након успостављања система, сви заинтересовани моћи ће да приступе свим доступним информације о степену угрожености инфраструктуре, јавних објеката, културних добара као и могућим опасностима по здравље и живот људи.

На овај начин утиче се на подизање свести становништва, што представља један вид превенције, чиме ће се смањити последице по животе и имовину људи са аспекта смањења ризика услед елементарних непогода.