ДогађајиВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

17.03.2020.

За време трајања ванредног стања проглашеног Одлуком о проглашењу ванредног стања (Службени гласник РС, број 29/20 од 15.03.2020. године), а почев од 18.03.2020. године, у пословне објекте ЈВП "Србијаводе" могу улазити само запослени у предузећу и привредном друштву које пружа услуге обезбеђења, као и поштар и судски позивар.

Странке и друга заинтересована лица која не могу ући у пословне објекте ЈВП „Србијаводе" сва питања могу поставити електронским путем на електронску адресу предузећа: office@srbijavode.rs. Такође, запосленима могу на портирници оставити свој Захтев или други Поднесак у којем ће навести своје име и презиме са адресом (поштанском или електронском) и контакт телефоном.

Све информације можете добити путем телефонском броја 011/ 311 94 00 који је активан свакодневно, за време трајања радног времена.

У циљу спречавања ширења вируса короне, захваљујемо за разумевање и солидарност.


Srbijavode