Одбрана од поплава

Информација о стању на водотоковима у надлежности ЈВП "Србијаводе" и мерама одбране од поплава

Билтен ЈВП Србијаводе број 345 30.12.2022.
BILTEN JVP Srbijavode br.345 30122022.pdf