Primena GIS tehnologije

Okvirna direktiva o vodama predstavlja zakonski okvir aktivnosti čiji je cilj postizanje dobrog statusa svih voda na teritoriji Evropske Unije do 2015. godine.

Mnoge aktivnosti zahtevaju specifičnu formu podataka. Okvirna direktiva o vodama definiše podatke i informacije koji moraju biti u formi karata (GIS) potrebne za konačni EU izveštaj, međutim daje malo informacija o tehničkoj specifikaciji mapa.

Uputstvo za implementaciju GIS-a prema Okvirnoj direktivi o vodama namenjeno je pre svega vodećim ekspertima, i neophodno je za razvoj nacionalnih strategija za primenu EU Direktive o vodama, a pre svega u:
- Pripremi geografskih podataka neophodnih za izradu mapa, zahtevanih od strane EU;
- Pripremi konačnih mapa i
- Izrade izveštaja za EU u formi mapa i GIS slojeva (lejera).

  1. Nazad
  2. Vrh
  3. Početna
  4. Štampanje
  5. Pišite nam
  6. Struktura