Događaji od međunarodnog značaja

wwd.png

22. mart - Svetski dan voda

Ovim danom Ujedinjene nacije žele da podsete na važnost zaštite voda i na nedostatak vode za piće u mnogim krajevima sveta.

sava_commission_logo_no1.png

1. jun - Međunarodni dan reke Save

Države kroz koje Sava protiče potpisale su 2002. godine “Okvirni sporazum o slivu reke Save” kao osnovni dokument kojim se ukazuje na bitnost prekogranične saradnje u oblasti održivog razvoja ovog područja.

sacuvajmo_dunav.jpg

29.  jun —  Međunarodni dan reke Dunav

Proslavlja se u svih 14 zemalja koje su potpisnice Međunarodne konvencije o zaštiti reke Dunav. U zemljama širom Evrope inicijator održavanja Dana Dunava je Međunarodna komisija (ICPDR)  za zaštitu reke Dunav, čija je misija da prmoviše i koordinira odživo i integralno upravljanje vodama. Ideja ICPDR-a je da ova proslava preraste u međunarodni festival koji bi ujedinio preko 81 milion stanovnika zemalja podunavskog sliva različitih kultura, načina života i poimanja reke.

  1. Nazad
  2. Vrh
  3. Početna
  4. Štampanje
  5. Pišite nam
  6. Struktura