U Niškom upravnom okrugu održan seminar pod nazivom „Zaštita od štetnog dejstva voda i upravljanje rizicima u slivu Južne Morave“

U Nišu je 12.03.2019,  u sali Nišavskog upravnog okruga održan je seminar pod nazivom „Zaštita od štetnog dejstva voda i upravljanje rizicima u slivu Južne Morave“ na kom su svoje učešće uzeli i predstavnici JVP „Srbijavode“

 

Uvodnom rečju, načelnica vodne inspekcije, g-đa Ljiljana Anđelić, prezentovala je organizacionu strukturu, nadležnosti i inspekcijski nadzor u oblasti kontrole, obuke i drugih vrsta usavršavanja inspektora.

Nakon tema koje su obuhvatile odbranu od poplava i uloge vodoprivrednih preduzeća  i lokalnih samouprava u istoj, kao i organizaciju u slivu Južne Morave, obrađeni su i od strane predstavnika JVP „Srbijavode“ sistematski i strateški predstavljeni u vidu prikaza modela zajedničke interakcije, govorilo se i o temama uticaja  poplava na mostove, strateškim ciljevima za unapređenje sistema upravljanja vodama, itd.

 

Nakon celodnevnog izlaganja, kao i konstruktivne diskusije, zaključak je implicirao da inicijativa lokalne samouprave može kontrolisati i smanjiti obim katastrofe, kao i da njima može efikasno upravljati. Kako se poplave, kao prirodne nepogode, ne mogu, vrlo često, predvideti, sprovođenje niza mera je, svakako, nešto čime se može preduprediti i smanjiti njihovo razorno dejstvo.

 

  1. Nazad
  2. Vrh
  3. Početna
  4. Štampanje
  5. Pišite nam
  6. Struktura