Događajem „Zajedno protiv poplava“ održanom 19.oktobra u Paraćinu, predstavljene aktivnosti u domenu prevencije i reagovanja u slučaju poplava

Projekat Evropske unije „ Rekonstrukcija infrastrukture za zaštitu od poplava“, JVP „Srbijavode“ i Opštine Paraćin, predstavili su građanima Paraćina aktivnosti brojnih državnih i međunarodnih aktera, koje se u Srbiji sprovode nakon katastrofalnih poplava 2014. godine, a sa ciljem otklanjanja njihovih posledica i stvaranja uslova da se u budućnosti više ne ponove. Skup je otvoren obraćanjem  direktora Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Republike Srbije, g-dina Marka Blagojevića: „Uradili smo ogroman posao, ne samo u Paraćinu, već u celoj Srbiji, gde su pre četiri godine poplave pogodile milione ljudi. Na niz lokacija realizovani su projekti, vredni 100 miliona evra, uglavnom iz donacija, pre svega EU, koja nam je kao prvu pomoć dala ogromna sredstva, a i danas nas prati u realizaciji planova da mnoge opštine učinimo bezbednijim nego što su bile 2014. godine“, istakao je on.

Cilj ovog skupa je bio da se građani Paraćina, ali i drugih gradova u Srbiji, informišu šta organi i institucije Republike Srbije, kao i brojni donatorski projekti, čine kako bi se sprečile eventualne buduće poplave. Takođe, naša namera je bila da građane edukujemo o važnosti njihovog učešća i adekvatnog reagovanja u ovakvim situacijama. Sa tim u vezi, neke od realizovanih  aktivnosti tokom događaja su implementirale samo učešće građana, ali i dece školskog uzrasta. Demonstrirano je postavljanje najsavremenijeg sistema mobilne opreme, inače donacije Evropske unije, u okviru projekta Rekonstrukcije sistema za zaštitu Paraćina od poplava, kojom se štiti centralni deo Paraćina. Širi okvir ovog projekta, inače, obuhvata rekonstrukcije postojećih i izgradnju novih nasipa i obaloutvrda, regulacione radove u koriotu i izgradnju zaštitnih obalnih zidova, kojima se obezbeđuje zaštitna linija Paraćina u dužini od oko 20 km.

Tokom demonstracije, obučene ekipe JVP „Srbijavode“ i Štaba za vanredne situacije opštine Paraćin su, simulirajući situaciju nailaska velikih voda u veoma kratkom roku, izvršile montažnu  mobilne opreme i time predstavile savremeno rešenje  zaštite centra grada od poplava.  Demonstrirana je oprema Sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije, Crvenog krsta i JVP „Srbijavode“. Na štandovima su predstavljene aktivnosti različitih institucija i organizacija, koji se bave prevencijom poplava. Najmlađi su, takođe, imali zadatak da, takmičenjem u punjenju džakova peskom, pokažu svoj trud i zalaganje u okviru ove važne tematike.

U okviru ovog događaja, svoje aktivnosti u domenu prevencije i reagovanje u slučaju poplava, pored JVP „Srbijavode“,  predstavile su sledeće institucije i organizacije: Delegacija Evropske unije u Srbiji, Svetska banka, Austrijska agencija za razvoj, „UNDP“ „FAO“ „SECO“, Crveni krst, Karitas Srbija, Sektor za vanredne situacije MUP-a Srbije Civilna zaštita i drugi.

Na događaju su govorili i državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede Velimir Stanojević, šef operacija u delegaciji EU Sakeralis Hurdas, zamenik rukovodioca za zaštitu od poplava JVP „Srbijavode“ Zvonimir Kocić i zamenik predsednika opštine Paraćin Tomislav Šaletić.

Velimir Stanojević, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je istakao da je Vlada Srbije za ove namene izdvojila više novca i ocenio da se lokalne samouprave moraju čvršće povezivati i nastupati kada su poplave u pitanju. On je ocenio da su veoma prisutne klimatske promene i da zato moramo biti spremni u svakom trenutku.

Sakelaris Hurdas, šef operacija u Delegaciji Evropske unije u Srbiji, uz podsećanje da je u iz fondova EU „u Srbiju uloženo 172 miliona evra, na hitnu pomoć, oporavak i prevenciju“, istakao je da će „EU nastaviti da se bavi ovim pitanjem“. On je, takođe, istakao da se „klimatske promene moraju uvažavati“.

Zvonimir Kocić iz JVP „Srbijavode“ je davši znak za početak demonstracije sistema mobilnih ograda okupljenim građanima objasnio proces njihovog postavljanja, kao i mere koje se preduzimaju u slučaju poplava.

Evropska unija je kroz projekat Rekonstrukcija infrastrukture za zaštitu od poplava, koji sprovodi Austrijska razvojna agencija, u Paraćinu uložila 3.9 miliona evra u uređenje 11 km korita reke Crnice, izgradnju betonskih odbrambenih zidova u dužini od 4km, postavljanje sistema mobilne opreme u dužini oko 400m u centralnoj gradskoj zoni, proširenje korita u zoni mostova, formiranje retenzionih prostora za prihvat viška vode iz korita, kao i nabavku mobilnih pumpi većih kapaciteta.

  1. Nazad
  2. Vrh
  3. Početna
  4. Štampanje
  5. Pišite nam
  6. Struktura