”Vodostaji su u porastu i na velikim i malim rekama, ali bez opasnosti od poplava u Srbiji, trenutno”

U ovom delu zimskog perioda, na području Srbije, uglavnom se očekuju niski vodostaji na velikim i malim vodotokovima.

Aktuelna hidrološka situacija sa zabeleženim porastima vodostaja na gotovo svim vodotokovima u Srbiji, posledica je naglog otapanja snežnog pokrivača.

Generalno, vodostaji su u porastu  i na velikim i malim rekama, ali bez opasnosti od poplava, izuzev na bujičnim tokovima, na deonicama na kojima ne postoje ili nisu potrebni, zaštitni sistemi.

Pri ovakvim hidrološkim okolnostima ne postoji rizik od poplava na lokalitetima  i deonicama koje imaju status slabih mesta:

- To su trenutno deonice odbrambenih linija koje se rekonstruišu – na Savi i Drini, na području Mačve, u Valjevu na Kolubari, u Svilajncu na Resavi, u Paraćinu na Crnici.

Na ovim lokalitetima JVP ”Srbijavode” je organizovalo i sprovelo sistem preventivnih mera.

Uspostavljena je organizacija mera odbrane sa planom aktivnosti ukoliko u narednom periodu, u martu, aprilu i maju, dođe do značajnijeg porasta vodostaja.

Redovne preventivne aktivnosti koje sprovodi JVP ”Srbijavode” su mere pripreme za eventualne velike prolećne vode. U tom cilju JVP ”Srbijavode” je izvršila proveru spremnosti svih učesnika u odbrani od poplava, u smislu raspoložive mehanizacije, opreme, ljudstva i materijala. Takođe, na vanrednom sastanku teritorijalno nadležnih vodoprivrednih preduzeća izdati su nalozi za vanredni obilazak zaštitnih objekata.

 

Kad su u pitanju velike reke, koje gravitiraju ka Srbiji – Sava i Dunav, porast vodostaja na njima je uslovljen hidrološkim okolnostima na uzvodnim delovima slivova, a dostizanje kritičnih vodostaja zavisi i od trenutnih vodostaja.

Konkretno, u narednih desetak dana, na Savi se očekuje porast vodostaja i dostizanje nivoa bliskih nivoima za proglašenje redovne odbrane (kod Sremske Mitrovica i Šapca), što je redovna hidrološka pojava, bez rizika od poplava .”

Istakao je danas Zvonimir Kocić, izvršni direktor za zaštitu od štetnog dejstva voda i upravljanje objektima JVP “Srbijavode” za Dnevnik RTS-a, kao i u uključenju u Jutarnji program TV Prve.

  1. Nazad
  2. Vrh
  3. Početna
  4. Štampanje
  5. Pišite nam
  6. Struktura