Tradicionalna akcija „102 kao 1“

Akcija će seodrati 19. maja 2019. godine u 18 gradova i opština sliva Zapadne Morave.

Akcija „ 102 kao 1“, osmišljena je od strane Odeljenja za poslove civilne zaštite,  Gradske uprave grada Kraljeva i sprovodi se od 2017. godine.

Akcija „102 kao 1“ za cilj ima aktiviranje stanovništva-volontera, institucija, udruženja i svih ljudi dobre volje da, tokom jednog dana, zajednički rade na unapređenju stanja životne sredine i smanjenja rizika od katastrofa.

Aktivnosti podrazumevaju: čišćenje priobalja reka, čišćenje korita pritoka, sadnju drveća i druge aktivnosti u kojima učestvuju volonteri.

Nakon katastrofalnim Majskih poplava 2014. godine, gradovi i opštine na slivovima Zapadne Morave i Kolubare su prvi koji su shvatili neophodnost udruživanja shodno rizicima od katastrofa i to su sproveli u delo.

Petogodišnjica katastrofalnih Majskih poplava iz 2014. godine je prilika da se dobar kolektivni duh, sloga i međusobna podrška svih ponovo ispolje kroz zajedničku volontersku akciju u cilju smanjenja rizika od katastrofa.

Za svrhu aktiviranja volontera koristiće se digitalni alat VOLONTER dostupan preko www.volonter.org.rs koji omogućava masovno prijavljivanje volontera u male lokalne timove.

Učesnici su svi, počev od učenika osnovnih i srednjih škola, do članova udruženja građana, javnih preduzeća i ustanova.

Prepoznajući ono što je najvažnije kada dome do situacije odbrane od poplava, a to je timski i koordiniran rad svih aktera, JVP "Srbijavode" sa ponosom podržava ovu akciju. Takođe, pozivamo sve da se njoj priključe!

Vidimo se u nedelju!

 

102_kao_1

  1. Nazad
  2. Vrh
  3. Početna
  4. Štampanje
  5. Pišite nam
  6. Struktura