USPOSTAVLjANjE OPERATIVNOG ŠTABA REPUBLIČKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE

Na osnovu Zaključka vlade br. 02-2747/2016 od 08. marta 2016. godine, a na predlog Ministarstva unutrašnjih poslova izvršeno je uspostavljanje Operativnog štaba Republičkog štaba za vanredne situacije u cilju preduzimanja opertivnih mera zaštite i spasavanja od poplava na teritoriji Republike Srbije.

Na osnovu ovog zaključka JVP „Srbijavode“ je odredilo svoje predstavnike za neprekidno dežurstvo u Operativnom štabu.

  1. Nazad
  2. Vrh
  3. Početna
  4. Štampanje
  5. Pišite nam
  6. Struktura