Preuzete mere na sektoru S.4.

Sektor: S.4.4.7. Desni nasip uz Savu i Drinu od Banovog Broda do Crne Bare, 3.71km i Privremeni nasip neposredno uzvodno od izgrađene deonice u zoni MZ Mačvanski Prnjavor, teritorija grada Šapca, na deonici u zoni vodoizvorišta


Nakon proglašenja vanredne odbrane od poplava na objektu S.4.4.7.  i obilaska objekata od strane pomoćnika rukovodioca odbrane od poplava na vodnom području „Sava“ i rukovodioca tehničkog sektora JVP „Srbijavode“ doneta je odluka o nadvišenju postojeće odbrambene linije nasipa na visini od 1,2 metara.

  1. Nazad
  2. Vrh
  3. Početna
  4. Štampanje
  5. Pišite nam
  6. Struktura