PREUZETE MERE NA SEKTORU S.4.4.3.

Sektor: S.4.4.3. Desni nasip uz Savu od Drenovca do Čevrntije, 13.81km


Urađeno je nadvišenje postojeće krune nerekonstruisane deonice nasipa od km 18+029 do km 23+100 u dužini od 200m. Uzvodno od CS do Čevrntije (3.2km), duž trase servisnog puta iz Projekta hitnih radova na rekonstrukciji nasipa, formiran je servisni put za rad mehanizacije u dužini od 700m (za mašinsko formiranje nadvišenja celom dužinom).

Započeta je intervencija na nasipu kod CS „Kalenića - Ravenica“ obezbeđenjem zaštite nasipa od procurivanja u zoni potisnog cevovoda i ustave. Napunjeno je oko 7 000 džakova sa peskom u cilju naknadnog nadvišenja krune privremenog nasipa.

  1. Nazad
  2. Vrh
  3. Početna
  4. Štampanje
  5. Pišite nam
  6. Struktura