Preuzete mere na sektoru S.4.

Sektor: S.4.4.3. Desni nasip uz Savu od Drenovca do Čevrntije, 13.81km


Nakon proglašenja vanredne odbrane od poplava na objektu S.4.4.3. vrši se nadvišenje od 1 metar visine postojećeg nasipa od km 18+029 do km 23+100, kao i izrada servisnih i pristupnih puteva. Radovi na ovom objektu su još uvek u toku.

Takođe, na ovom sektoru uspešno je izvršena i intervencija na CS „Kalenić-Ravenica“ usled procurivanja  u zoni potisnog cevovoda.

  1. Nazad
  2. Vrh
  3. Početna
  4. Štampanje
  5. Pišite nam
  6. Struktura