Preuzete mere na sektoru S.4.

Sektor: S.4.3.1. Regulisano korito Cerskog obodnog kanala od ušća u Savu 3.85km sa **obostranim nasipima (2 h 2.20km) uz Dumaču od ušća u Cerski obodni kanal, 4.40km, ukupno 8.25km

 

Po nalogu rukovodioca odbrane od poplava na vodnom području „Sava“, a nakom proglašenja vanredne odbrane od poplava na objektu S.4.3.1. izvršeno je nadvišenje nasipa uz reku Dumaču u dužini od 800m kombinovanom metodom postavljanja džakova i zemljanog materijala. Radovi na ovom potezu su u potpunosti završeni.

  1. Nazad
  2. Vrh
  3. Početna
  4. Štampanje
  5. Pišite nam
  6. Struktura