Preuzete mere na sektoru S.4.

Sektor: S.4.1.1. Desni nasip uz Savu od visokog terena kod rkm Save (70+300) do visokog terena kod rkm 85+300, 15.00 km.

Nakom proglašenja vanredne odbrane od poplava na objektu S.4.1.1. i obilaska objekata S.4.1.1. od strane pomoćnika rukovodioca odbrane od poplava na vodnom području „Sava“ doneta je odluka o nadvišenju postojeće krune nasipa koja će se vršiti džakoviam sa peskom u količini od 500 komada, a čime se postiže ujednačenje nivelete krune postojećeg nasipa.

  1. Nazad
  2. Vrh
  3. Početna
  4. Štampanje
  5. Pišite nam
  6. Struktura