Preuzete mere na sektoru M.4.

Sektor/Objekat: M.4.1.6. Levi nasip uz Jasenicu kod Natalinaca, 4.00km

 

Po nalogu pomoćnika rukovodioca odbrane od poplava za vodno područje „Morava“ u koordinaciji sa rukovodiocem odbrane od poplava za vodno područje „Morava“ 08.03.2016. godine dopremljena je mobilna pumpa „UNIWAB“ iz VP „Ćuprija“ iz Ćuprije sa obučenim rukovaocima na ispumpavanju vode i mobilna pumpa HONDA sa rukovaocima iz VP „Vodoprivreda“ iz Smederevske Palanke.

Nakon prognoza RHMZ-a o povišenim vodostajima za 10.03.2016. godine, dat je nanalog VP „Vodoprivreda“ iz Smederevske Palanke da izvrši nadvišenje dela nasipa na reci Jasenici na mestu gde je voda prelivala i da izvrši uklanjanje drvne mase iz minor korita reke Jasenice, nizvodno od ušća potoka Trnava i potoka Kusturica, do mosta na regionalnom putu.

Nakon proglašenja vanredne situacije u Republici Srbiji, u opštinu Topola na teren je izašla vojska Republike Srbije sa mehanizacijom. Od strane opštinskog štaba za vanredne situacije izdat im je nalog za izgradnju privremenog nasipa na levoj obali reke Jasenice, na delu uzvodno od mosta na lokalnom putu za naselje Šume. Radovi su kontrolisani od strane odgovornih lica iz JVP „Srbijavode“ i VP „Vodoprivreda“ Smederevska Palanka i uspešno završeni.

Trenutno su u toku radovi na čišćenju korita reke Jasenice od šumskog rastinja i ta mera već ima uticaj na smanjenje nivoa vode u koritu ove reke, kao i na povećanje oticaja.

  1. Nazad
  2. Vrh
  3. Početna
  4. Štampanje
  5. Pišite nam
  6. Struktura