PREDUZETE MERE NA SEKTORU M.13.

Deonice/Objekti: M.13.9.1. Regulisano korito Đetinje kroz Užice, 2.00km i M.13.11. Brana „Vrutci“ na Đetinji

Dana 08.03.2016. godine došlo je do kvara na dva elektromotora koji služe za otvaranje/zatvaranje zatvarača na dva temeljna ispusta na brani „Vrutci“ - deonica M.13.11.

Predstavnici JKP „Vodovod“ u koordinaciji sa predstavnicima JVP „Srbiajvode“ iz Užica su otklonile kvar na jednom elektromotoru i izvršile zamenu drugog elektromotora. Trenutno su svi zatvarači u funkcionalnom stanju.

U skladu sa zahtevom štaba za vanredne situacije grada Užica, opštine Požega i opštine Arilje, a imajući u vidu stanje na zaštitnom objektu M.13.9.1. Regulisano korito Đetinje kroz Užice, JVP „Srbijavode“ su za iste obezbedile ukupno 7000 džakova, i to:

-          za grad Užice 2000 komada,

-          za opštinu Požega 3000 komada,

-          za opštinu Arilje 2000 komada.

  1. Nazad
  2. Vrh
  3. Početna
  4. Štampanje
  5. Pišite nam
  6. Struktura