PREDUZETE MERE NA SEKTORU M.12.

Sektor/Objekat: M.12.8.1. Desni nasip u zoni izvorišta Žičko polje uzvodno od ušća Kovačkog potoka, 2.50km sa levim nasipom uz Kovački potok od ušća u Ibar, 2.02km, ukupno 4.52km

 

Na desnom nasipu uz Ibar, na ušću Žičke reke u Ibar postavljeno je 6000 džakova u cilju zaštite bunara za vodosnabdevanje grada Kraljeva. Ova mera sprovedena je u koordinacija sa štabom za vanredne situacije grada Kraljeva, pomoćnikom rukovodioca odbrane od poplava na vodnom pordučju „Morava“ i pomoćnikom direktora JVP „Srbijavode“.

  1. Nazad
  2. Vrh
  3. Početna
  4. Štampanje
  5. Pišite nam
  6. Struktura