PREDUZETE MERE NA SEKTORU M.12.

Sektor: M.12.4. Zapadna Morava kod Trstenika

 

Na zatvorenoj kaseti na levobalnom nasipu uz izvorište „Zvezdan“ - deonica M.12.4.3. uočene su tri kritične tačke koje su sanirane formiranjem odbrambene linije od vreća sa peskom u ukupnoj dužini od 250m. Radove na punjenju džakova i formiranju odbrambene linije izvodila su lokalna komunalna preduzeća. Naknadnim obilaskom formirane odbrambene linije, a usled najave nepovoljne hidrološke situacije predloženo je oblaganje odbrambene linije od džakova PVC folijom.

Takođe, na  zatvorenoj kaseti „Trstenik“ na desnoobalnom nasipu uz Zapadnu Moravu - deonica M.12.4.1. uočeno je više slabih mesta – prelazi lokalnih atarskih puteva preko nasipa na kojima je došlo do oštećenja krune nasipa o čemu smo izvestili opštinski štab za varedne situacije.

Usled najave nepovoljne hidrološke situacije u petak 11.03. opštinskom štabu opštine Trstenik predato je još 5000 džakova. Istog dana zajedno sa predstavnicima opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Trstenik, predstavnici JVP „Srbijavode“ i DVP „Zapadna Morava“ obišli su i dve lokacije van branjenog područja u selu Počekovina i Stopanja koja su ugrožena poplavama.

Deonice nasipa koje su sanirane posle poplava 2014. godine su stabilane i funkcionalne.

  1. Nazad
  2. Vrh
  3. Početna
  4. Štampanje
  5. Pišite nam
  6. Struktura