PREDUZETE MERE NA SEKTORU M.12.

Sektor: M.12.1. Zapadna Morava, Rasina kod Kruševca

Na zatvorenoj kaseti „Čitluk“ na desnoobalnom nasipu uz Zapadnu Moravu - deonica M.12.1.1. kao i na levoobalnom nasipu uz Rasinu - deonica M.12.1.2. uočeno više slabih mesta – prelazi lokalnih atarskih puteva preko nasipa na kojima je došlo do oštećenja krune nasipa o čemu smo izvestili opštinski štab za varedne situacije.

Na deonici M.12.1.1. na desnoobalnom nasipu uz Zapadnu Moravu usled iskopa zemljišta sa branjene strane nasipa oslabljen je nasip u dužini od oko 50m. O pomenutom slabom mestu obavešten je gradski štab za varedne situacije grada Kruševca i u tu svrhu isporučeno im je 20m geotekstila radi sanacije pomenutog slabog mesta.

 

  1. Nazad
  2. Vrh
  3. Početna
  4. Štampanje
  5. Pišite nam
  6. Struktura