Preuzete mere na sektoru D.22

Sektor/Objekat: D.22.6. Pek kod Kučeva

Imajući u vidu hidrološku najavu RHMZ-a za 13, 14 i 15. mart 2016. godine, kojom se prognozira crveni hidro alarm na slivu reke Pek i njenim pritokama, a po prethodno izdatoj naredbi o proglašenju vanredne odbrane od poplava na reci Pek, odnosno deonici D.22.6 pristupilo se izvođenju hitno interventnih radova nizvodno od regulisanog korita Peka gde se u klisuri stvorio sprud koji ugrožava magistralni put 33 na desnoj obali reke Pek.

Sprud i deo desne obale su smanjili proticajni profil, pa se stvara uspor koji pri velikim vodama može ugroziti odbrambeni sistem u naselju Kučevo. Zbog toga je nadležno vodoprivredno preduzeće A.D. za vodopriverdu „Požarevac“ iz Požarevca pristupilo izvršenju hitno interventnih radova na ovom delu toka.

Radovi na čišćenju spruda započeti su 12.03.2016. godine, a očekivani završetak radova je danas 14.03.2016. godine do 10 časova.

  1. Nazad
  2. Vrh
  3. Početna
  4. Štampanje
  5. Pišite nam
  6. Struktura