Preduzete mere na sektoru M.12.

Sektor/ Objekti: M.12.10. Raška i Jošanica u Novom Pazaru, 4.90 km

Na reci Raškoj u Novom Pazaru (naselje Šestovo) evidentirano je značajno oštećenje neposredno nizvodno od regulisanog dela korita reke Raške. Na ovoj lokaciji došlo je do odnošenja zemljišta što je ugrozilo stambene objekte i dalekovod. Uz koordinaciju pomoćnika rukovodioca odbrane od poplava na vodnom području „Morava“ i gradskog štaba za vanredne situacije grada Novog Pazara izvršena je intervencija na zaštiti odnešene obale kamenim nabačajem.

  1. Nazad
  2. Vrh
  3. Početna
  4. Štampanje
  5. Pišite nam
  6. Struktura