Preduzete mere na sektoru M.11.2.4.

Sektor/ Objekti: M.11.2.4. Desni nasip uz Južnu Moravu od Zlatokopa do ušća Koštaničke reke sa obostranim nasipima uz Trebešinjsku i Ratajnsku reku, 9,00km i desnim nasipom uz Koštaničku reku od ušća u Južnu Moravu, 1,7km

U saradnji sa nadležnim preduzećem „CD HIS“ DOO iz Niša izvršeno je ojačanje desnoobalnog nasipa (popravka oštećenje krune nasipa kao posledica raskvašenosti) uz Južnu Moravu od Zlatokopa do ušća Koštaničke reke. Na istom objektu urađeno je dodatno osiguranje ustave džakovima napunjenim peskom zbog nastanka procurivanja.

  1. Nazad
  2. Vrh
  3. Početna
  4. Štampanje
  5. Pišite nam
  6. Struktura