Saopštenje

JVP "Srbijavode" izdale su nalog za ukidanje vanredne odbrane od poplava na području Republike Srbije u nadležnosti JVP "Srbijavode".

Aktuelne hidrološko meteorološke prognoze ukazuju da se u narednom periodu ne očekuju padavine koje bi mogle izazvati izlivanja i plavljenja na slivovima bujučnih tokova na vodnim područjima u nadležnosti JVP „Srbijavode“.

Shodno ovim prognozama, nalaže se sledeće:

1. Dana 7. juna 2019. u 15:00 časova, prestaje važnost naloga broj D-18/140-1 od 3. juna

2019. godine, kojim je od strane Glavnog rukovodioca odbrane za područje u nadležnosti JVP „Srbijavode“ naloženo uvođenje vanredne odbrane od poplava na svim objektima iz Operativnog plana („Službeni glasnik RS“, br. 14/19.).

2. Ostaju na snazi Naredbe o uvođenju vanredne odbrane koje su proglašene na deonicama vodotokova na kojima su zabeleženi talasi velikih voda sa tendencijom daljeg porasta – ( za D.23. – D.23.2., S.6.-S.6.3., M.12. – M.12.3. objekat 1., M.12. – M.12.6. Objekat 1., M.12. – M.12.7., M.12. – M.12.8., M.12. – M.12.9., M.12. – M.12.10. objekat 2., M.12. – M.12.11., M.12. – M.12.12., M.13. - M.13.6., M.13. - M.13.1. objekat 3., 4. i 5., M.10 – M.10.9.). Ovim naredbama je odobreno kontrolisano izvršenje hitnih intervencija za obezbeđenje funkcionalnog stanja zaštitnih objekata.

3. Na snazi ostaju i nalozi za evidenciju i ekspertize poplavnih događaja na slivu Bjelice na području opštine Lučani, na slivovima bujičnih tokova u zoni Krupnja i nalozi za brane „Goli Kamen“, „Rastovnica“ i „Barje“.

4. U narednom periodu, saglasno hidrološkoj situaciji, primenjuju se odredbe Opšteg i Operativnog plana odbrane od poplava.

5. Uz prethodnu saglasnost Glavnog rukovodioca Stručne službe subjekata iz Operativnog plana izvršavaju mere otklanjanja posledica na poplavljenim područjima.


  1. Nazad
  2. Vrh
  3. Početna
  4. Štampanje
  5. Pišite nam
  6. Struktura