Obilazak radova na regulaciji Rasine

Direktor JVP „ Srbijavode“ Goran Puzović sa saradnicima, danas je boravio u Kruševcu. Sa gradonačelnicom g-đom Jasminom Palurović i načelnikom Odeljenja za poslove odbrane i vanredne situacije Gradske uprave Dušanom Todorovićem razgovarao je o realizovanim i planiranim radovima na teritoriji grada, nakon čega smo obišli korito reke Rasine, gde su u toku aktivnosti koje finansira JVP "Srbijavode". Radi se o sanaciji oštećenja obala i dna i obezbeđenju propusne moći regulisanog korita Rasine (obaloutvrde, stabilizacioni pragovi) u dužini od 1,7 km.

Regulacija reke Rasine kroz grad Kruševac (u dužini od 2400 m) rađena je u dve faze u periodu od 1978. do 1980. Nakon tog perioda, korito je obraslo šibljem i drvećem, tako da se stvorila potreba za ponovnim čišćenjem i sređivanjem.

Radovi po Ugovoru od ove godine, obuhvataju: čišćenje postojeće regulacije od nanosa, rastinja i drveća i manjim delom popravku kamene obloge. Zatim, otvaranje proticajnog profila što omogućava povećanje propusne moći regulisanog korita i samim tim stvaranje uslova da se sagledaju oštećenja na kamenoj oblozi i predlože dalji sanacioni radovi. Ugovorena vrednost ovih aktivnosti je preko 17 miliona dinara.

Programom JVP„Srbijavode“ nastaviće se sanacioni radovi uzvodnije na Rasini u dužini od preostalih 700 m (do 2400 m ukupno), kao i dodatni sanacioni radovi na prvoj deonici od 1700m.

Direktor JVP "Srbijavode“ Goran Puzović izjavio je da je saradnja sa Gradom maltene na svakodnevnom nivou i da se uskoro planira zajednički sastanak ovog javnog preduzeća, Ministarstva infrastrukture, Železnica Srbije i Grada o situaciji u Đunisu, za koju se završava ekspertiza a tiče se bezbednosti ove oblasti.

Gradonačelnica Jasmina Palurović je rekla da su tokom današnjeg sastanka razmatrane i planirane aktivnosti za 2019, a koje se odnose na regulaciju problema na reci Pepeljuši i Ribarskoj reci, kao i potez kod skele u Kukljinu.

https://youtu.be/PK-5H9dlSfI

  1. Nazad
  2. Vrh
  3. Početna
  4. Štampanje
  5. Pišite nam
  6. Struktura