Održan radni sastanak predstavnika JVP ”Srbijavode” sa predstavnicima vodoprivrednih preduzeća na području u nadležnosti JVP ”Srbijavode”

Danas je u Kragujevcu održan radno-konsultativni sastanak svih vodoprivrednih preduzeća u nadležnosti JVP ”Srbijavode”. Sastankom je predsedavao generalni direktor JVP ”Srbijavode” Goran Puzović.

U okviru dnevnog reda iznet je Program poslovanja JVP ”Srbijavode” za 2019. godinu. Posebna pažnja i akcenat stavljeni su na stanje zaštitnih sistema, kao i na spremnost za sprovođenje odbrane od poplava. Definisane su odgovornosti teritorijalno nadležnih vodoprivrednih preduzeća u sporvođenju odbrane od poplava.

Ispred Republičkog hidrometeorološkog zavoda prognozu za naredni period od dva meseca je predočio Dejan Vladikovac, koordinator poslova u oblasti hidroloških ranih najava i upozorenja.

U interaktivnom delu sastanka, predstavnici vodoprivrednih preduzeća su imali prostor za tekuća pitanja, kao i za predloge kojima bi se međusobna saradnja, ali i saradnja sa JVP ”Srbijavode” podigla na viši nivo.

  1. Nazad
  2. Vrh
  3. Početna
  4. Štampanje
  5. Pišite nam
  6. Struktura