JVP "Srbijavode" aktivni učesnici projekta „IED Serbia“ - implementacija Direktive o industrijskim emisijama u Srbiji

Projekat „IED Serbia“ - implementacija Direktive o industrijskim emisijama u Srbiji predstavlja nastavak projekta “Implementacija IPPC/IE direktive u postrojenjima za intenzivan uzgoj živine i svinja” (IPPC farme), koji je trajao u periodu april 2015 - mart 2017. godine. Projekat finansira Kraljevina Švedska preko svoje Agencije za razvojnu saradnju (SIDA), dok u Srbiji projekat vodi Centar za čistiju proizodnju Tehnološko-metaluršog fakulteta u partnerstvu sa MZŽS.

Osnovi cilj projekta, koji će trajati 30 meseci,  je podrška nadležnim organima i operaterima u Republici Srbiji, kroz sveobuhvatnu analizu mera koje je potrebno sprovesti za punu implementaciju Direktive. Kroz projekat se planira revizija postojećeg Specifičnog plana za implementaciju Direktive, izrada registra novih operatera i tehnička podrška postojećim da se usklade sa zahtevima Direktive u postupku pribavljanja integrisanih dozvola i implementaciji BAT tehnoogija. JVP „Srbijavode“ prepoznate su kao institucija od značaja za projekat s obzirom da su jedan od nadležnih organa u Republici Srbiji za izdavanje vodne dozvole koja je jedan od koraka, odnosno neophodan uslov, za izdavanje integrisane dozvole. Predstavnici JVP „Srbijavode“  aktivno učestvuju u projektnim aktivnostima, šireći znanje, proširujući oblasti ekspertize i uspostavljajući interinstitucionalnu saradnju sa drugim institucijama od značaja na Projektu. U okviru tehničke podrške Projekta biće izrađeni priručnici za potrošnju vode i energije, promovisane smernice za upravljanje sporednim proizvodima u okviru prehrambene industrije kao i sastavljeno 10 nacrta integrisanih dozvola za odabrana postrojenja, koje će uključiti i zahteve i ograničenja za zahvatanje, korišćenje i ispuštanje otpadnih voda, koji se propisuju vodom dozvolom.

  1. Nazad
  2. Vrh
  3. Početna
  4. Štampanje
  5. Pišite nam
  6. Struktura