U okviru aktivnosti kojima se prevencija protiv poplava stavlja u prvi plan naših zadataka, danas je održan radni sastanak u VPC "Sava-Dunav"

Direktor JVP "Srbijavode" Goran Puzović je doneo niz mera i zaključaka na osnovu evidentiranih informacija i saznanja od svojih stručnih saradnika, kao i na osnovu informacija dobijenih iz zemalja regiona.

Stepen pripremljenosti za, eventualne, kritične situacije i uspešnost reagovanja na njih zavisi, prvenstveno, od poznavanja same opasnosti, njihovih osnovnih karakteristika i načina delovanja, pripremljenosti, organizovanosti i obučenosti, kao i poštovanja uspostavljenih procedura od strane, prvo visokog menadžmenta, pa zatim i svih ostalih struktura društva.

Zaključeno je da je u narednom periodu potrebno prevenciju pospešiti detaljnijim planiranjem, opremanjem ljudstva, simulacijom kritičnih i kriznih situacija i obukama ljudskog resursa kroz njih. Takođe, detaljnije je razrađen  plan operativnog delovanja i izvršenja zadataka.

  1. Nazad
  2. Vrh
  3. Početna
  4. Štampanje
  5. Pišite nam
  6. Struktura