Prevencija - jedan od naših najvažnijih zadataka!

U okviru podizanja spremnosti na reagovanje u određenim situacijama, direktor JVP "Srbijavode" Goran Puzović, sa svojim timom, obilazi radne jedinice po celoj Srbiji.

Danas su radni i konsultativni sastanci održani u Vodoprivrednom centaru "Morava" u Nišu.

Analizirani su procesi upravljanja ovog centra, u funkciji identifikacije aktivnosti za koje postoje i najmanje indicije da dovedu do problemske situacije; inicirano je potpuno angažovanje i učešće zaposlenih i višeg menadžmenta organizacije; usaglašene su mere za tretman rizika, kao elementa prevencije, u taktičke operativne ciljeve.

  1. Nazad
  2. Vrh
  3. Početna
  4. Štampanje
  5. Pišite nam
  6. Struktura