PRERASPODELA OPREME ZA ODBRANU OD POPLAVA PO NALOGU JVP „SRBIJAVODE“

Po nalogu JVP „Srbijavode“ izvršena je preraspodela džakova za za odbranu od poplava i to:

-       VPD „Erozija“ iz Niša iporučilo je 2.000 džakova gradskom štabu za vanredne situacije grada Kruševca

-       VP „Ćuprija“  A.D. iz Ćuprije iporučilo je 40.000 džakova VD „Zapadana Morava“ iz Kraljeva i 10.000 VDOO „Morava“ iz Čačka

-       VD „Zapadana Morava“ iz Kraljeva iporučilo je 2.000 džakova opštini Raškoj i 3.000 džakova gradu Novom Pazaru na zahtev opštinskog štaba za vanredne situacija opštine Raška i gradskog štaba za vanredne situacije grada Novog Pazara.

-       PD „Erozija“ A.D. iz Valjeva iporučilo je 2.000 džakova JP EPS, ogranak PD „Kolubara“ na zahtev JP EPS, ogranak PD „Kolubara“

-       VPD „Smederevo“ iz Smedereva iporučilo je 30.000 džakova AD „Vodoprivreda“ iz Požarevca i to 10.000 džakova za potrebe VD „Zapadna Morava“ iz Kraljeva i 20.000 džakova za potrebe VDOO „Morava“ iz Kraljeva.

  1. Nazad
  2. Vrh
  3. Početna
  4. Štampanje
  5. Pišite nam
  6. Struktura