UPOZORENjE SA AKTUELNIM PROGNOZAMA REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA NA PODRUČJU U NADLEŽNOSTI JVP „SRBIJAVODE“

Aktuelnim prognozama o porastu vodostaja na teritoriji Srbije koje su izdate od strane Republičkog hidrometeorološkog zavoda, (Odsek za hidrološke prognoze, rane najave i upozorenja. dana 23. juna 2019. godine u 12:13), najavljeno je da se očekuju značajne padavine koje mogu izazvati izlivanja i plavljenja na slivovima bujučnih tokova „Na bujičnim vodotocima slivova Jadra, Ljuboviđe, Skrapeža, Kolubare sa pritokama, Jasenice i Kubršnice, kao i na bujičnim vodotocima na širem području Beograda tokom 23/24. juna moguća su lokalna izlivanja.“ NA VODNOM PODRUČJU U NADLEŽNOSTI JVP „SRBIJAVODE“.

Shodno ovim najavama, UPOZORAVAJU se svi subjekti iz Operativnog plana za odbranu od poplava za 2019. godinu, da je KONTAKT SA ŠTABOVIMA LOKALNIH SAMOUPRAVA OBAVEZAN, uz primenu svih obaveza iz Opšteg plana odbrane od poplava (18/19) i Operativnog plana odbrane od poplava i leda za 2019. godinu (14/19).

Pravovremeno preduzemanje mera uz obaveštavanje rukovodilaca, posebno Glavnog rukovodioca odbrane je prioritet.


  1. Nazad
  2. Vrh
  3. Početna
  4. Štampanje
  5. Pišite nam
  6. Struktura