Zaštita Mačve od velikih voda reke Save i Drine

Zaštita Mačve od velikih voda reke Save i Drine - HITNI RADOVI

Reka Sava (Šabac) – LOT 1 : ISTOČNA ZONA – Deonica Drenovac Čevrntija (~5,3 km)

Reka Drina (Bogatić) – LOT 2 : ZAPADNA ZONA – Deonica Banov Brod – Crna Bara (10,9 km)

Rekonstrukcijom postojećih nasipa duž Save i Drine (ukupno 16,1 km), ostvariće se potreban stepen zaštite od poplava Šapca, brojnih seoskih naselja, industrijskih kompleksa, meliorativno uređenih poljoprivrednih površina i infrastrukture, što će omogućiti i nove razvojne projekte u priobalju Save i Drine na  području Mačve.

Sredstva za realizaciju ovog Projekta obezbeđena su iz EU IPA fondova (~ 9 miliona Eura).

Projektom upravljaju eksperti EU Delegacije i JVP „Srbijavode“, koje je kao korisnik izradilo tehničku dokumentaciju. Imovinsko pravne preduslove za radove obezbedile su lokalne samouprave: Grad Šabac i Opština Bogatić.

Radovi su započeti polovinom jula 2018. godine, odvijaće se uz propisane preventivne mere u slučaju nailaska velikih voda. Planirani rok završetka – februar 2020. godine.

Događaju kojim se obeležava zvaničan početak ovog kapitalnog projekta zaštite od poplava,  prisustvovali su:

 • u ime Evropske Delegacije u Srbiji: ambasador gospodin Sam Fabrizi, saradnici,
 • u ime  Vlade Srbije: Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Ministar Branislav Nedimović, Direkcije za vode  - Direktorka Nataša Milić, Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima – g-din Marko Blagojević, Javnog vodoprivrednog preduzeća „Srbijavode“ – direktor Goran Puzović, saradnici,
 • predstavnici Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije,
 • predstavnici JVP „Vode Vojvodine“
 • predstavnici lokalnih samouprava na čijoj teritoriji se grade predmetni kapitalni objekti Grad  Šabac– zamenik gradonačelnika Dušan Kostadinović, Opštine Bogatić– Predsednik Nenad Beserevac, saradnici
 • predstavnici Izvođača i Nadzora, saradnici
 • predstavnici Instituta Jaroslav Černi,
 • meštani naselja u priobalju Save i Drine,
 • predstavnici kompanija sa područja Šapca i Bogatića.

 1. Nazad
 2. Vrh
 3. Početna
 4. Štampanje
 5. Pišite nam
 6. Struktura