PREDUZETE MERE NA HIDROMELIORACIONOM SISTEMU DD 6.

HMS DD 6. Hidromelioracioni sistem Negotinska nizija, Kosno Grlo


Na hidromelioracioniom sistemu DD 6., melioracionog području "Donji Dunav" izvršeno je čišćenje na kanalu "K" neposredno kod crpne stanice "Kosno grlo 1" u dužini od 120m radi obezbeđenja dotoka vode u crpilište pumpi. Tokom rada pumpi, kanalom je dospela veća količina smeća i drugog otpadnog materijala. Radove  na ovom kanalu izvelo je preduzeće AD "Vodoprivreda" iz Požarevca.

  1. Nazad
  2. Vrh
  3. Početna
  4. Štampanje
  5. Pišite nam
  6. Struktura