PREDUZETE MERE NA SEKTORU M.12.

Sektor/ Objekti: M.12.10. Raška i Jošanica u Novom Pazaru, 4.90 km

Na reci Jošanici u Novom Pazaru evidentirano je značajno plavljenje koje je posebno bilo izraženo na mestima gde su zidovi major korita porušeni od strane lokalnog stanovništa (kako bi na taj način obezbedili pristup domaćinstvima).

Takođe, mere popunjavanja džakovima porušenih zidova major korita otežavali su lokalni stanovnici koji su iste sklanjali.

Urušeni zidovi major korita reke Jošanice sa intervencijam i plavljenjima Urušeni zidovi major korita reke Jošanice sa intervencijam i plavljenjima Urušeni zidovi major korita reke Jošanice sa intervencijam i plavljenjima

Urušeni zidovi major korita reke Jošanice sa intervencijam i plavljenjima Major korito reke Jošanice bez urušenih zidova Major korito reke Jošanice bez urušenih zidova

  1. Nazad
  2. Vrh
  3. Početna
  4. Štampanje
  5. Pišite nam
  6. Struktura