PREDUZETE MERE NA SEKTOR M.13.

Sektor/ Objekti: M.13.1. Zapadna Morava sa pritokama Čemernicom i Kamenicom, 36.35 km

Na reci Čemernici, posle nailaska poplavnog talasa 07.03.2016. godine došlo je do izlivanja vode iz korita ove reke preko nasipa. Nakon toga izdat je nalog, na predlog pomoćnika rukovodioca odbrane od poplave na vodnom području „Morava“, za hitno osiguranje nasipa i saniranje oštećenja koja su nastala u najačem udaru vode. Ova intervencija izvedena je u saradnji sa VDOO „Morava“ iz Čačka i gradskog štaba za vanredne situacije grada Čačka. Aktuelne mere na ovom vodotoku su:

  • nadvišenje nasipa sa džakovima punjenim peskom, na svim ugroženim deonicama (sve krivine na reci Čemernici i na celoj deonici), a posebno na deonici na kojoj su nasipi prošle godine nadvišeni,
  • postavljene su PVC folije kako bi se sprečilo dalje raskvašavanje nasipa,
  • uklanja se drveće iz korita reke Čemernice kod starog železničkog mosta u Preljini.

Radovi su još uvek u toku.

  1. Nazad
  2. Vrh
  3. Početna
  4. Štampanje
  5. Pišite nam
  6. Struktura